बिप तपाईं कै हो!
BiP को माध्यम ले आफ्नो परिवार्, साथीसङि, सँग जोडिनुस् । यस्मा भएको Discover channel को बिसेसता ले तपाईं आफ्नो दैनिक काम लाई सहज बनाउन सक्नु हुन्छ ।
बिभिन्न भाषा मा instant मेसेज को लागी
BiP मा भएको उल्था गर्न सक्ने बिसेसता ले गर्दा तपाईं जुन सुकै भाषा मा आफु लाई ईच्छा लागेको मेसेज गर्न सक्नु हुन्छ ।
एक पटक मा १० जना सम्म लाई HD Video call गर्न सकिन्छ ।
तपाईं एक पटक म १० जना सम्म लाइ उच्च गुणस्तर को Video call गर्न सक्नु हुनेछ ।
BiP तपाईं को जीवन लाई सहज बनाउने माध्यम हो ।
BiP's Discover छनौट ले तपाईंलाई मनोराजन,खेल्,समाचार,ब्यापार र जीवन उपायोगी च्यानलहरु उपलब्द गर्दछ ।
तपाईं जहाँ ! BiP त्यहाँ !!
Surprise point एउटा उचित् समय र स्थान मा आधारित खेल हो, यस्मा खेल कर्ता ले धेरै उपहार बाट लाभान्बित हुनेछन ।
खेल खेलौ
खेल को असिमित मज्जा!!
गुणस्तर को समाचार सात्न को लागि
BiP को सहयता ले तपाईं 4kउच्च गुणस्तर चित्र वा मनोरन्जन को stickers हरु असिमित पठाउनु सक्नु हुनेछ । गोप्य मेसेज आफु ले चाहेको समय सम्म मात्रै साथी ले उस्को फोन को screen मा देखेनेछ
हरपल आफ्नो प्रियजन हरुसँग नजिक
स्थान को जानकारी दिने सुबिधा ले गर्दा आफ्नो मान्छे लाई आफ्नो स्थान को जानकारी आफु ले चाहेको समय सम्म दिन सकिन्छ ।
SMS texts पनि BiP सँग !
एस्को बिसेसता ले Android मा पनि सुचना गर्न तथा हेर्न सकिनु को साथै नचाहिएको सुचना लाई निसेध गर्न सकिन्छ ।
BiP कुनै पनि platform बाट शुरु गर्नुस
"Desktop, Tablet, Mobile जहाँ जता बाट पनि connect हुन सकिन्छ । "
३५ मिलियन मानिस हरुसँग जोडिदै!!
Download गरौ!!