BiP GİZLİLİK POLİTİKASI (Aydınlatma Metni)

Yayın tarihi: 05.05.2021

Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ikamet ediyorsanız sizin için hazırlamış olduğumuz Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Biz Kimiz?

BiP Uygulaması (“Uygulama”) BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. (işbu belgenin devamında “BiP”, “biz” veya “bizim” olarak ifade edilecektir) tarafından sunulmaktadır.

BiP, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (işbu belgenin devamında “Kanun” olarak ifade edilecektir) uygun olarak kişisel verilerinizi korumayı ve güvenliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için BiP’e ait BiP Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı da okuyunuz.

BiP Tarafından İşlenebilecek Kişisel Verileriniz

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte BİP tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı (rumuz), GSM operatörü ve hesabı güvenli tutmak için kullanılan şifreler.
 • Kullanım Bilgileri: Cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan teknik veriler, gönderilmiş iletilerin türü (yazılı mesaj, video, resim, çıkartma, emoji), aktif kullanılan zamanlar, kullanılan hizmetlerin türü, Uygulama arayüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulamaya en son giriş yapılan tarih, Uygulamanın kullanımı sırasında meydana gelen hatalar ve hataya ilişkin bilgiler, iletişim türü (BiP Çağrıları, anlık mesajlar), iletişimin süresi, tarihi ve tarafları, iletişim kurulan kişiler ile ilgili veriler. BiP, Uygulama üzerinden kurulan iletişiminizin içeriğiyle ilgili herhangi bir veri toplamaz.
 • Kişiselleştirme Bilgileri: Rumuz, Profil Fotoğrafı, Durum Bilgisi, Engellenen Numaralar.
 • Konum Bilgileri: Kullanıcıların konum ile ilgili fonksiyonları kullanmaları halinde cihazlarının ayarlarına bağlı olarak (yaklaşık) konumlarına ilişkin veriler.
 • Cihaz Bilgileri: Cihaz modeli, cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon dili, kullanıcıların hangi operatörü kullandığına ilişkin bilgiler, ülke bilgilerine ilişkin veriler.
 • Yedekleme Bilgileri: Kullanıcıların talep etmesi durumunda yedeklenen iletişim verileri
 • Adres Defteri Bilgileri: Kullanıcının cihazında depolanan Kişi Listesi ve bu kişilere ait telefon numaraları.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yöntemi, Amacı ve Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler BiP’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Konum Bilgisi, Adres Defteri Bilgileri.

İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 • Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

BiP kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Yedekleme Bilgileri, Adres Defteri Bilgileri.

İşleme amaçları: Uygulamaya kayıt olma, iletişimin sağlanması, şikâyet yönetimi, hata ve arızaların bildirilmesi, giderilmesi ve taleplerin karşılanması amaçlarıyla, yetkisiz ve hileli kullanımın tespit edilmesi, hizmetin ifası ve geliştirilmesi, Uygulama ve Uygulama ile bağlantılı hizmetlerin optimize edilmesi ve kullanıcıya ait cihazın Uygulama ve Uygulamaya ilişkin ayarlar ile uygun şekilde çalışmasının sağlanması bu kapsama girmektedir.

 • BiP’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler BiP’in tabi olduğu hukuki düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri.

İşleme amaçları: Yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanması, Kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla BiP’in tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri bu kapsama girmektedir.

 • Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

Uygulamanın kullanılması esnasında BiP ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri

İşleme amaçları: Profil fotoğrafı, rumuz, durum bilgisi verilerinizin isteğinize bağlı olarak diğer kullanıcılar tarafından görülmesi imkânı sunulması.

 • Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya BiP tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, BiP ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikayet yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.

 • BiP’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

BiP, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde BiP meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Konum Bilgisi.

İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi.

Açık rıza vermeniz halinde

Cihazınızın bazı ayarlarını etkinleştirmeniz halinde (konum bilgisi, kamera ve fotoğraflara erişim) kişisel verileriniz açık rızanıza dayanarak işlenmektedir. Örneğin, rehberinizdeki bir kullanıcı ile konumunuzu paylaşmak isterseniz, açık rıza vermeniz halinde cihazınızın konum bilgileri işlenecektir.

“Keşfet” alanındaki bazı servisleri kullanmak istemeniz halinde de konum bilgileriniz işlenecektir.

Otomatik çeviri özelliğinden yararlanmak istemeniz halinde, gönderdiğiniz sözcükler çeviri servisi sağlayıcısı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından işlenir. Çeviri hizmeti kapsamında, çeviri servisi sağlayıcılarıyla kullanıcı bilgisi paylaşılmamaktadır. Bu özellikten yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

Diğer kullanıcılar ile iletişiminizin yedeklenmesini talep etmeniz durumunda, bu iletişim yalnızca sizin erişebileceğiniz şekilde arşivlenecektir.

Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor?

BiP sunucuları Türkiye’de bulunmakta olup, kullanıma ilişkin tüm veriler Türkiye’de saklanmaktadır.

Yurtdışında bulunan operatörlerin iş birliği kapsamında, kendi ülkelerinde BiP kullanımları doğrultusunda bu ülke kullanıcıları ile ilişkili veriler ilgili operatöre aktarılabilir ve o operatör sunucularında saklanabilir.

Kişisel Veriler Kime ve Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?

BiP, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir. Bu başlık altında yer alan bilgiler kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları, hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Yasal yükümlülükler doğrultusunda yetkili kurum ve kuruluşlar: BiP, yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen bir talep olsa dahi, Uygulama üzerinden kurulan iletişiminizin içeriğiyle ilgili herhangi bir veriyi paylaşmaz. BiP yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle kullanıcı verilerini paylaşabilir. BİP kişisel verileri paylaşmadan önce talep eden tarafların yetkili olup olmadığını inceler.

Otomatik çeviri özelliğinden yararlanmak istemeniz halinde, gönderdiğiniz sözcükler çeviri servisi sağlayıcısı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından işlenir. Çeviri hizmeti kapsamında, çeviri servisi sağlayıcılarıyla kullanıcı bilgisi paylaşılmamaktadır. Bu özellikten yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Uygulamanın kullanıcıları, Kanun’un 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarını kullanabilecektir:

•          Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,

•          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•          Kanun’un 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•          Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,

•          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.

Kişisel Verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, kisiselverilerikoruma@bip.com adresine e-posta gönderin.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun (https://bip.com/form/kisisel-veri-basvuru.pdf) çıktısını aldıktan sonra formu doldurun ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek posta yoluyla veya noter aracılığıyla “BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok – Maltepe/İstanbul” adresine gönderin.

Yazılı olarak iletilen başvurularda BiP veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

Aydınlatma Metni Hakkında

BiP işbu Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman, değişiklik yapabilir. Böyle bir durumda, güncellenen Aydınlatma Metni Uygulama aracılığıyla yayımlanarak dikkatinize sunulacaktır. BiP tarafından Aydınlatma Metni’nde yapılan güncellemeler ve değişiklikler Uygulamada yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.