BiP GİZLİLİK POLİTİKASI

Yayın tarihi: 14.01.2021

Biz Kimiz?

BiP Uygulaması (“Uygulama”) BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. (işbu belgenin devamında “BiP”, “biz” veya “bizim” olarak ifade edilecektir) tarafından sunulmaktadır.

BiP, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin korunması ile söz konusu verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü ve ayrıca diğer geçerli kanun hükümleri dâhil olmak üzere geçerli veri koruma mevzuatına (işbu belgenin devamında “Veri Koruma Mevzuatı” olarak ifade edilecektir) uygun olarak Kişisel Verilerinizi korumaya ve güvenliğini sağlamaya kararlıdır.

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getiren (“siz”, “size” veya “kullanıcıya ait”) bilgilerin (“Kişisel Veriler”) hangi yöntemlerle toplanabileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine  ilişkin konuları düzenlemektedir. Bu Politika ile ilgili bir talebinizin veya şikâyetinizin olması halinde, lütfen aşağıda “Bizimle İletişim Geçin” bölümünde iletişim bilgileri verilen Veri Koruma Görevlisi aracılığıyla bizimle irtibata geçiniz. Bunun dışında yerel veri koruma otoritenize de müracaat edebilirsiniz. İşbu Politikada tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için BiP’e ait iç BiP Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı da okuyunuz.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

BiP, kendi iradenizle doğrudan bize sunmanız halinde veya Uygulama üzerinden bilgi ilettiğinizde yararlanılan ürün veya hizmetlere bağlı olarak size ait Kişisel Verileri toplamaktadır. Bu bilgiler, Uygulamayı kullanmak, bir hesap ve profil oluşturmak, form doldurmak, bizimle iletişime geçmek, ya da anket veya promosyonlara katılmak için kaydolduğunuz sırada verdiğiniz bilgileri kapsamaktadır. Aşağıdaki bölümlerde hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığı hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Hangi Kişisel Verileriniz Toplanıyor?

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte BİP tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı (rumuz), avatar, GSM operatörü ve hesabı güvenli tutmak için kullanılan şifreler;
 • Kullanım Bilgileri: Cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan teknik veriler, (içeriği hakkında hiçbir bilgi toplamaksızın) gönderilmiş iletilerin türü (yazılı mesaj, video vb.), aktif kullanılan zamanlar, kullanılan hizmetlerin türü, Uygulama arayüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulamaya en son giriş yapılan tarih, Uygulamanın kullanımı sırasında meydana gelen hatalar ve hataya ilişkin bilgiler. İletişim türü (BiP Çağrıları, anlık mesajlar vb.), iletişimin süresi, tarihi ve tarafları, iletişim kurulan kişiler ile ilgili veriler. BiP, Uygulama üzerinden kurulan iletişiminizin içeriğiyle ilgili herhangi bir veri toplamaz.
 • Kişiselleştirme Bilgileri ve Anketler: Rumuz, Profil Fotoğrafı, Durum Bilgisi, Engellenen Numaralar. Uygulama aracılığıyla yapılan anketlerin sonuçlarına ilişkin veriler.
 • Konum Bilgileri: Kullanıcıların konum ile ilgili fonksiyonları kullanmaları halinde cihazlarının ayarlarına bağlı olarak (yaklaşık) konumlarına ilişkin veriler.
 • Cihaz Bilgileri: Cihaz modeli, cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon dili, kullanıcıların hangi operatörü kullandığına ilişkin bilgiler, ülke bilgilerine ilişkin veriler.
 • Yedekleme Bilgileri: Kullanıcıların talep etmesi durumunda, iletişim verileri BiP tarafından yedeklenebilir.
 • Adres Defteri Bilgileri: Telefon numaraları, ve kullanıcının cihazında depolanan Kişi Listesi.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Kişisel Verileriniz BiP ile kurmuş olduğunuz ilişkiye göre, yararlanılan ürün/hizmetlere bağlı olarak kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve yasal dayanak maddesinde belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenebilecektir. Kimlik Bilgileri: Bu bilgiler kullanıcı kaydı, hata/arıza bildirimleri, operasyonel faaliyetlerin kontrolü, geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümü, iletişim, şirket içi değerlendirme, tanıtım, hizmet analizi, şikâyet yönetimi, müşteri anket sürecinin yönetimi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Kullanım ve Favoriler: Bu Kişisel Veriler iş geliştirme, doğrudan veya dolaylı pazarlama (uygulama içerisindeki müşteri kampanyaları, reklam, hizmet ve fonksiyonların müşterilere tavsiye edilmesi, reklamların sunulması), profilleme (reklamların tercihlerinize göre sunulması, müşterilerin konum, operatör, kullanım süresi, uygulamada kalma süresi ve işlevlerine göre sınıflandırılması), denetim ve kontrol, risk yönetimi, şirket içi değerlendirme, hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, iletişim, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası, operasyonel faaliyetlerin icrası ve geliştirilmesi, (aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere) Microsoft ve Google tarafından sağlanan çeviri hizmetinin sunulması, hata/arıza bildirimleri ve kullanım alışkanlıklarına dayalı hizmet kalitesinin iyileştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Konum Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, kullanıcıların konumlarını birbirleriyle paylaşmalarına imkân tanımak, “Keşfet” alanı ile ilişkili konum hizmetlerini denetlemek ve kontrol etmek ve ayrıca ürün ve strateji geliştirmek amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Cihaz Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, Uygulamayı ve Uygulama ile bağlantılı hizmetleri optimize etmek ve kullanıcıya ait cihazın Uygulama ve Uygulamaya ilişkin ayarlar ile uygun şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir.

Kullanım Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, iş geliştirme, pazarlama, hizmet kalitesini artırma amacıyla kullanım alışkanlıklarını belirlemek ve yetkisiz ve hileli kullanımı tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu kategorideki kişisel verilerin işlenmesi sırasında, iletişimin içeriği ile ilgili herhangi bir veriye ulaşılmamaktadır.

Yedekleme Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, kullanıcıların talebi doğrultusunda iletişimlerin yedeklenmesi için kullanılır. Kullanıcının başka bir kullanıcıdan aldığı veya başka bir kullanıcıya gönderdiği mesajlar yalnızca diğer kullanıcının talebi doğrultusunda arşivlenecektir.
BiP toplanan verilerin her birini anonimleştirebilir ve birleştirebilir (böylece söz konusu kullanıcılar belirli veya belirlenebilir kılınmamaktadır). BiP anonimleştirilmiş verileri kendisine ait bilgi teknolojileri sistemlerini test etme, araştırma, veri analizi, Uygulamayı iyileştirme, yeni ürünler geliştirme, reklam, profilleme hakkında bilgileri görüntüleme amaçları doğrultusunda kullanabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı Nedir?

BiP, Kişisel Verileri yukarıda belirtilen amaçlara ve yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlemekle yükümlüdür. BiP tarafından Kişisel Verilere, Uygulamaya ilişkin kullanımın kaydedilmesi, bir hesap açılması, bir profil oluşturulması, BiP ile ilgili olarak bir formun doldurulması, kullanıcının onay verdiği anket veya promosyonlara katılabilmesi için ihtiyaç duyulabilmektedir.

Kişisel Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı aşağıda belirtilen hukuki sebepler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Kullanıcının Kişisel Verilerinin işlenmesinin hukuki sebebinin Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik açık rıza vermesi olduğu hallerde, kullanıcı dilediği zaman verdiği rızayı geri alma hakkına sahiptir. Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde, işbu Politikada ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. maddesinde (veya yürürlükte olan başka bir Veri Koruma Mevzuatında) ifade edilen hukuki sebeplere dayanarak, işbu Politikada ifade edilen amaçlar doğrultusunda kısmen veya tamamen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle;

• BiP’in tabi olduğu yasal mevzuatta açıkça öngörüldüğü doğrultuda,

• Söz konusu veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin, talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi veya kullanıcıların imzaladığı sözleşmelere ilişkin şartların yerine getirilebilmesi için gereklilik arz etmesi durumunda,

• BiP’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda,

• Söz konusu Kişisel Verilerin hali hazırda ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi durumunda,

• Veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda,

• Söz konusu veri işlemenin, ilgili kişilere ait temel hak ve özgürlükleri ihlal etmeme kaydıyla, BiP’in meşru menfaatleri için zorunlu olması durumunda toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Amaç Sınırlaması

Kişisel Veriler yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde işlenebilecektir. Kişisel Veriler, toplanma amacı dışında başka amaçlarla işlenemeyecektir. Kişisel Verilerin başka amaçlarla işlenmesi gerektiğinde BiP, planlanan veri işlemenin amaçlarının ilk veri işleme amaçlarına uygun olup olmadığını inceleyecektir. BiP, verileri toplanma amacı dışında işlemeden önce kullanıcıya diğer söz konusu veri işleme amacına dair aydınlatma yapacaktır. BiP, işlenme amacının gerektirdiğinden fazla Kişisel Verileri işlemeyecek ve veri işleme faaliyetinin işlenme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutacaktır.

Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor ve İşleniyor

BiP sunucuları Türkiye’de bulunmakta olup, kullanıma ilişkin tüm veriler Türkiye’de saklanmaktadır.

Yurtdışında bulunan operatörlerin işbirliği kapsamında, kendi ülkelerinde BiP kullanımları doğrultusunda bu ülke kullanıcıları ile ilişkili veriler ilgili operatöre aktarılabilir ve o operatör sunucularında saklanabilir.  BiP, Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde ve bu Politika ile Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin aktarımı yalnızca yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde tarafların yeterli koruma düzeyini güvence altına alan uygun koruma önlemlerini alması halinde gerçekleştirilir.

Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılıyor?

BiP, elde ettiği Kişisel Verileri bu Politikada yer verilen amaçlar ve düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

 • Kullanıcılar Kullanıcı, Uygulamanın bir parçası olarak Kişisel Verileri diğer kullanıcılarla (Resmi Hesaplar dâhil) paylaşabilir, böylece kullanıcılar hizmetin işlevselliği ve kendi tercihleri doğrultusunda ve yürürlükteki yasalar tarafından izin verildiği ölçüde diğer kullanıcılarla etkileşime girebilirler. Bir Kullanıcının başka bir ilgili kişiye ait Kişisel Verileri paylaşması durumunda, söz konusu Kullanıcı, bu paylaşımın tüm sorumluluğunu üstlenir.
 • Yasal yükümlülükler doğrultusunda adli makamlar, düzenleyici kurumlar ve diğer taraflar: BiP yasal bir yükümlülük dâhilinde Kişisel Verileri sunmakla yükümlü olduğu ve gerek kendi haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla yetkili mercilerle paylaşabilir.

BiP, üçüncü şahıslara Uygulamanın kullanıcıları hakkında toplulaştırılmış istatistiksel veriler ve analizler sağlayabilir. BiP, ilgili kişi tarafından açıklanmadığı sürece, bu şekilde paylaşılan verilerden ilgili kişilerin belirlenebilir kılınamayacağını beyan eder.

Otomatik çeviri işlevini etkinleştirirseniz, gönderdiğiniz sözcükler Microsoft veya Google üçüncü taraf hizmet sağlayıcısıyla paylaşılacaktır. BiP, söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan sorumlu değildir. Kullanıcılar arasındaki iletişim içeriği izlenmemektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Uygulamanın kullanıcıları, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarını kullanabilecektir:

• Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,

• Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•  Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•  Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,

•  Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda ifade edilen haklara ek olarak, Uygulamanın kullanıcıları bulundukları konuma bağlı olarak aşağıdaki haklara da sahip olabileceklerdir:

 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi ve bir örneğini talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların söz konusu amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü şahıs alıcıları öğrenme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya sınırlandırılmasını isteme,
 • Veri Koruma Mevzuatında belirtilen şartlara uygun olarak verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kullanıcının rızasına tabi olarak Kişisel Veri işlenen durumlarda veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme,
 • Mümkün olduğu ölçüde BiP’e sundukları Kişisel Verilerinin başka bir veri sorumlusuna veya veri ilgili kişinin kendisine yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta aktarmalarını talep etmek,
 • Kişisel Verilerinin işlenmesine itiraz etme,
 • Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemler hakkında Kişisel Verilerin paylaşıldığı üçüncü şahısların bilgilendirilmesini isteme

İşlenen Kişisel Verilerin yalnızca otomatik araçlar vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine yasal etkiler yaratan ve kişileri önemli ölçüde olumsuz etkileyen bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kişisel Verilerinizle ilgili olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini veya (varsa) veri taşınabilirliği hakkınızı kullanmak için, lütfen aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümünde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır. Kullanıcılar ayrıca yerel bir veri koruma otoritesine şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Kişisel Verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi alternatif olarak aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

(i) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu (https://bip.com/form/kisisel-veri-basvuru.pdf) cihazınıza indirdikten sonra bu formu elektronik ortamda doldurun ve kayıtlı elektronik postanız (KEP) üzerinden bipiletisim@hs03.kep.tr e-posta adresine gönderin.

(ii) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra formu doldurun ve noter aracılığıyla “BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok – Maltepe/İstanbul” adresine gönderin.

(iii) Başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, kisiselverilerikoruma@bip.com adresine e-posta gönderin.

Yaş Sınırlaması

Kullanıcılar, Uygulamada Kişisel Verilerini paylaşmak için 16 yaşında veya daha büyük olmalıdır ve 16 yaşından küçük Kullanıcıların Kişisel Verilerini talep etmek, toplamak veya işlemek istenmemektedir. Bazı ülkelerde 13 yaştan az olmamak üzere, farklı bir yaş sınırlaması belirlenmiş olabilir. Böyle bir durumda söz konusu yaşı doldurmanız gerekmektedir. 16 yaşından küçük bir Kullanıcının Kişisel Verilerini yanlışlıkla işlediğimizi düşünüyorsanız, lütfen sunulan iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşın. 16 yaşından küçük herhangi bir kullanıcıya ait Kişisel Verileri yanlışlıkla işlediğimizi tespit edersek, bunları silme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

BiP, yürürlükteki yasalarca daha uzun bir saklama süresi belirlenmedikçe, verilerin toplama ve/veya işleme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca – en fazla 2 (iki) yıl süreyle- Kişisel Verileri saklayacaktır. Buna, Kullanım Koşullarından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen süre boyunca Kişisel Verilerin saklanması da buna dâhildir. Bir kullanıcı çevrimdışıyken gönderilen iletilerin azami saklama süresi üç hafta olup bu sürenin dolmasının ardından söz konusu mesajlar silinecektir. BiP, Kişisel Verilerin mevzuattan doğan yükümlülükler gereği daha uzun süre saklanması gerekmedikçe, Kişisel Verilerin işlenme amacına ilişkin olarak artık işlenmesi gerekli olmadığı anda Kişisel Verileri güvenli bir şekilde siler ve tüm Kişisel Veri alıcılarının aynı yükümlülüğe uymasını sağlar.

Veri Güvenliğine İlişkin Tedbirler

BiP Kişisel Verilerinizin güvenliğine özen gösterir ve Kişisel Verilere yetkisiz erişimi ve bunların yasa dışı olarak işlenmesini önlemek için uygun teknik ve idari tedbirleri alır. Kişisel Verileriniz, titizlikle uyguladığımız ve düzenli olarak güncellediğimiz güçlü güvenlik fonksiyonlarımız tarafından korunmaktadır.

BiP, bu Politikaya ve/veya yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına aykırı olarak Kullanıcılara ait hiçbir Kişisel Veriyi üçüncü şahıslara aktarmaz. BiP, Kişisel Verileri yalnızca bu tür işlemelerin amaçla uyumlu ve hukuka uygun olduğu durumlarda ikincil işleme faaliyeti yürütebilir. Kullanıcılara ait Kişisel Verilerin işbu Politika hükümlerine uygun olarak dış kaynak hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılması halinde, BiP bu tür üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının kişisel veriler için BiP düzeyinde koruma sağlayabilmesi adına gerekli tedbirleri alacaktır. Buna karşın BiP, Uygulama üzerinden bir linkin sunulduğu üçüncü şahıs uygulamaları için ve Uygulamanın kullanıcılara farklı içerikler sunulması amacı ile farklı konulara ilişkin kanalların bulunduğu “Keşfet” özelliği kapsamında diğer kullanıcılarla ve/veya üçüncü şahıslarla yürütülen işlemler için söz konusu uygulamaların BiP’in kontrolü altında olmaması koşuluyla- hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Otomatik Karar Verme Kişisel Verileri, kullanıcılar hakkında otomatik sistemler vasıtasıyla karar vermek için işlenmez

Bu Politika Hakkında

BiP, Veri Koruma Mevzuatında herhangi bir değişiklik/güncelleme olması durumunda, işbu Politikanın hükümlerini güncelleyecek ve değiştirecektir. Böylesi bir durumda, güncellenen Politika Uygulama aracılığıyla yayımlanarak dikkatinize sunulacaktır. BiP tarafından Politikada yapılan güncellemeler ve değişiklikler Uygulamada yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Bizimle İletişime Geçin

İşbu Politika ile ilgili sorularınız, yorumlarınız ve istekleriniz BiP’e info@bip.com adresi üzerinden e-posta yoluyla veya aşağıdaki e-posta veya posta adreslerine yazılı olarak gönderilebilir:

Veri Koruma Görevlisi
dpo@bip.com Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20/36 Küçükyalı Ofispark Maltepe/ İstanbul Türkiye