BİP GİZLİLİK POLİTİKASI

Yayın tarihi: 03.07.2020

Biz Kimiz?

BiP Uygulaması (“Uygulama”) Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (işbu belgenin devamında “Turkcell”, “biz” veya “bizim” olarak ifade edilecektir) tarafından sunulmaktadır.

Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin korunması ile söz konusu verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğüve ayrıca diğer geçerli kanun hükümleri dâhil olmak üzere geçerli veri koruma mevzuatına (işbu belgenin devamında “Veri Koruma Mevzuatı” olarak ifade edilecektir) uygun olarak Kişisel Verilerinizi korumaya ve güvenliğini sağlamaya kararlıdır.

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getiren (“siz”, “size veya kullanıcıya ait”) bilgileri (“Kişisel Veriler”) bizim nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı belirtmektedir. Bu Politika ile ilgili bir talebinizin veya şikâyetinizin olması halinde, lütfen aşağıda “Bizimle İletişim Geçin” bölümünde iletişim bilgileri verilen Veri Koruma Görevlisi aracılığıyla bizimle irtibata geçiniz. Bunun dışında yerel veri koruma otoritenize de müracaat edebilirsiniz. İşbu Politikada tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için Turkcell’e ait iç BiP Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı da okuyunuz.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Turkcell, kendi iradenizle doğrudan bize sunmanız halinde veya Uygulama üzerinden bilgi ilettiğinizde size ait Kişisel Verileri toplamaktadır. Bu bilgiler, Uygulamayı kullanmak, bir hesap ve profil oluşturmak, form doldurmak, bizimle iletişime geçmek, Uygulama üzerinden ürün satın almak ya da anket veya promosyonlara katılmak için kaydolduğunuz sırada verdiğiniz bilgileri kapsamaktadır.

Buna ek olarak, Uygulamaya bağlandığınız cihaz, Uygulamayı nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler veya servis sağlayıcılarımız vb. üçüncü şahıslardan edindiğiniz bilgiler gibi dolaylı olarak da sizden Kişisel Veri topluyoruz.

Aşağıdaki bölümlerde hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığı hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Hangi Kişisel Verileriniz Toplanıyor?

Topladığımız Kişisel Verilere ilişkin kategorileri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklıyoruz:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı (rumuz), avatar, GSM operatörü, e-posta adresi ve diğer benzer veriler, üyelik bilgileri, Uygulamada (varsa) kimlik doğrulama ve hesaba erişim için kullanılan şifreler gibi veriler;
 • Kullanım Bilgileri ve Favoriler: Cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan çeşitli teknik veriler, (içeriği hakkında hiçbir bilgi toplamaksızın) gönderilmiş iletilerin türü (yazılı mesaj, video vb.), tercih ettiğiniz dil, aktif kullanılan zamanlar, kullanılan hizmetlerin türü, Uygulama arayüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulamaya en son giriş yapılan tarih, Uygulamanın kullanımı sırasında meydana gelen hatalar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Uygulama aracılığıyla yapılan memnuniyet anketi veya benzer anketlerin sonuçlarına ilişkin veriler;
 • Konum Bilgileri: Kullanıcıların (yaklaşık) konumlarına ilişkin veriler. Bunlar, tarafınızca kontrol edilen cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verilerinin yanı sıra yakınlardaki baz iletim istasyonları, etkin Wi-Fi noktaları ve IP adreslerinden alınan konum ve navigasyon verilerini kapsamaktadır.
 • Ödeme Bilgileri: Herhangi bir Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmeniz durumunda ilgili fiyat, fatura, fatura numarası, vergi tutarı ve ödeme yöntemini içeren ödeme bilgileri.
 • Cihaz Bilgileri: Cihaz modeli, cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon dili, kullanıcıların hangi operatörü kullandığına ilişkin bilgiler, ülke bilgileri gibi veriler.
 • Trafik Bilgileri: İletişim türü (BiP Çağrıları, anlık mesajlar vb.), iletişimin süresi, tarihi ve tarafları, iletişim kurulan kişiler ile ilgili veriler. Turkcell, Uygulama üzerinden kurulan iletişiminizin içeriğiyle ilgili herhangi bir veri toplamaz.
 • Yedekleme Bilgileri: Kullanıcıların talep etmesi durumunda, iletişim verileri Turkcell tarafından yedeklenebilir.
 • Adres Defteri Bilgileri: Telefon numaraları, kişi adları, soyadları ve kullanıcının cihazında depolanan ilgili ayrıntıları içeren Kişi Listesi.
 • Rumuz, Profil Fotoğrafı, Durum Bilgisi, Engellenen Numaralar.
Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Kişisel Verileriniz Turkcell tarafından aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu bilgiler kullanıcı kaydı, hata/arıza bildirimleri, operasyonel faaliyetlerin kontrolü, geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, iş geliştirme, müşteri portföyü yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü, iletişim, şirket içi değerlendirme, tanıtım, hizmet analizi, şikâyet yönetimi, müşteri anket sürecinin yönetimi ve Uygulama aboneliğinin diğer cihazlara iletilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
 • : Bu Kişisel Veriler iş geliştirme, doğrudan veya dolaylı pazarlama (uygulama içerisindeki müşteri kampanyaları, reklam, hizmet ve fonksiyonların müşterilere tavsiye edilmesi, reklamların sunulması), profilleme (reklamların tercihlerinize göre sunulması, müşterilerin konum, operatör, kullanım süresi, uygulamada kalma süresi ve işlevlerine göre sınıflandırılması), denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, iletişim, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası, operasyonel faaliyetlerin icrası ve geliştirilmesi, (aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere) Microsoft ve Google tarafından sağlanan çeviri hizmetinin sunulması, hata/arıza bildirimleri ve kullanım alışkanlıklarına dayalı hizmet kalitesinin iyileştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu bilgiler tanıtım, şirket içi değerlendirme, anonim veriler üzerinden (kullanıcıların belirlenebilir kılınamayacağı bir şekilde)  analiz ve iletişim ve ayrıca istatistiksel değerlendirme gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
 • Konum Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, kullanıcıların konumlarını birbirleriyle paylaşmalarına imkân tanımak, “Keşfet” alanı ile ilişkili konum hizmetlerini denetlemek ve kontrol etmek ve ayrıca ürün ve strateji geliştirmek gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
 • Ödeme Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, faturalandırma süreçlerinin ve uygulama içi hizmet satın alan kullanıcılara ait ödeme bilgilerinin (söz konusu kullanıcının Turkcell abonesi olup olmadığına bakılmaksızın) yönetilmesi, ödeme bilgilerinin yönetimi, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, müşteri portföyü yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim ve kontrol gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
 • : Bu Kişisel Veriler, iş geliştirme, pazarlama, hizmet kalitesini artırma amacıyla kullanım alışkanlıklarını belirlemek ve yetkisiz ve hileli kullanımı tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu kategorideki kişisel verilerin işlenmesi sırasında, iletişimin içeriği ile ilgili herhangi bir veriye ulaşılmamaktadır.
 • Bu Kişisel Veriler, kullanıcıların talebi doğrultusunda iletişimlerin yedeklenmesi için kullanılır. Kullanıcının başka bir kullanıcıdan aldığı veya başka bir kullanıcıya gönderdiği mesajlar yalnızca diğer kullanıcının talebi doğrultusunda arşivlenecektir.

Turkcell toplanan verilerin her birini anonimleştirebilir ve birleştirebilir (böylece söz konusu kullanıcılar belirli veya belirlenebilir kılınmamaktadır). Turkcell anonimleştirilmiş verileri kendisine ait bilgi teknolojileri sistemlerini test etme, araştırma, veri analizi, Uygulamayı iyileştirme, yeni ürünler geliştirme, doğrudan veya dolaylı pazarlama, reklam, profilleme veya Uygulama üzerinden yapılan satın alımlar (örneğin en popüler satın alımlar veya belli bir konuma dayalı satın alımlar) hakkında bilgileri görüntüleme gibi amaçlar doğrultusunda kullanabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı Nedir?

Turkcell, Kişisel Verileri yukarıda belirtilen amaçlara ve yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Turkcell tarafından Kişisel Verilere, Uygulamaya ilişkin kullanımın kaydedilmesi, bir hesap açılması, bir profil oluşturulması, Turkcell ile ilgili olarak bir formun doldurulması, Uygulama üzerinden ürün satın alınması veya kullanıcının onay verdiği anket veya promosyonlara katılabilmesi için ihtiyaç duyulabilmektedir.

Kullanıcının Kişisel Verilerinin işlenmesinin hukuki sebebinin  Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik açık rıza vermesi olduğu hallerde, kullanıcı dilediği zaman verdiği rızayı geri alma hakkına sahiptir.

Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde, işbu Politikada ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. maddesinde (veya yürürlükte olan başka bir Veri Koruma Mevzuatında) ifade edilen hukuki sebeplere dayanarak, işbu Politikada ifade edilen amaçlar doğrultusunda kısmen veya tamamen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bayiler, çağrı merkezleri, internet siteleri, Uygulama, mesajlar ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar aracılığıyla

• Turkcell’in tabi olduğu yasal mevzuatta öngörüldüğü ölçüde,

• Söz konusu veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin, talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi veya kullanıcıların imzaladığı sözleşmelere ilişkin şartların yerine getirilebilmesi için gereklilik arz etmesi durumunda,

• Turkcell’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda,

•  Söz konusu Kişisel Verilerin hali hazırda ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi durumunda,

• Veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda,

• Söz konusu veri işlemenin, ilgili kişilere ait temel hak ve özgürlükleri ihlal etmemek kaydıyla, Turkcell’in meşru menfaatleri için zorunlu olması durumunda toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Amaç Sınırlaması

Kişisel Veriler yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde işlenebilecektir. Kişisel Veriler, toplanma amacı dışında başka amaçlarla işlenemeyecektir. Kişisel Verilerin başka amaçlarla işlenmesi gerektiğinde Turkcell, planlanan veri işlemenin amaçlarının ilk veri işleme amaçlarına uygun olup olmadığını inceleyecektir. Turkcell, verileri toplanma amacı dışında işlemeden önce kullanıcıya diğer söz konusu veri işleme amacına dair aydınlatma yapacaktır. Turkcell, işlenme amacının gerektirdiğinden fazla Kişisel Verileri işlemeyecek ve veri işleme faaliyetinin işlenme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutacaktır.

Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor ve İşleniyor?

Turkcell tarafından toplanan Kişisel Veriler, Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) dışındaki ülkeler dâhil olmak üzere kullanıcıların bulunduğu yetki alanı dışındaki ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde saklanabilir. Bu ülkelerin bazıları Kişisel Veriler açısından farklı seviyelerde koruma sunmakta olup bazı durumlarda kullanıcınınikamet ettiği ülkeden daha az koruyucu olabilir. Turkcell, Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde ve bu Politika ile Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin aktarımı yalnızca yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde tarafların yeterli koruma düzeyini güvence altına alan uygun koruma önlemlerini alması halinde gerçekleştirilir.

Kişisel Veriler Kiminle Paylaşılıyor?

Turkcell, elde ettiği Kişisel Verileri aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

 • Kullanıcılar: Turkcell ve kullanıcı, Uygulamanın bir parçası olarak Kişisel Verileri diğer kullanıcılarla (Resmi Hesaplar dâhil) paylaşabilir, böylece kullanıcılar hizmetin işlevselliği ve kendi tercihleri doğrultusunda ve yürürlükteki yasalar tarafından izin verildiği ölçüde diğer kullanıcılarla etkileşime girebilirler. Bir Kullanıcının başka bir ilgili kişiye ait Kişisel Verileri paylaşması durumunda, söz konusu Kullanıcı, bu paylaşımın tüm sorumluluğunu üstlenir.
 • Turkcell ile aynı şirketler topluluğunda yer alan şirketler: Turkcell’in iştirakleri (diğer bir deyişle Turkcell’in sahip olduğu veya kontrolü altındaki her türlü teşebbüs) veya Turkcell’in bünyesinde bulunduğu şirket veya şirketler(diğer bir deyişle Turkcell’in hissedarı  olan her türlü şirket)Bu şirketler Kişisel Verileri yalnızca bu Politika kapsamında Turkcell ile aynı amaçlarla kullanacaktır. Turkcell’in iki iştiraki olan Belarus’taki CJSC Belarusian Telecommunications Network ve Ukrayna’daki lifecell LLC de aynı şekilde -kendilerinin gizlilik politikasında (https://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik) belirtildiği şekilde ve Veri Koruma Mevzuatı gereğince hukuka uygun olması durumunda- söz konusu kişisel verileri kendilerinin pazarlama, tanıtım ve reklam amaçları doğrultusunda ve yasal yükümlülükleri için ve ayrıca kalitenin artırılması ve ürünlerinin, hizmetlerinin ve uygulamalarının içeriğinin zenginleştirilmesi ve bunların pazarlanması amacıyla kullanabilecektir.
 • Hizmet sağlayıcılar, ortaklar ve danışmanlar: Turkcell’e veya Turkcell’in ortaklarına pazarlama ve diğer ticari faaliyetler alanında hizmet veren, Turkcell’e danışmanlık eden veya diğer ticari faaliyetlerde Turkcell’in birlikte çalıştığı üçüncü şahıslar. Turkcell, hukuka uygun olması durumunda, Kişisel Verileri pazarlama ve diğer iş ortaklarına, ayrıca Turkcell veya üçüncü şahıslarca ilginizi çekebileceği düşünülen farklı ürün veya hizmetleri size sunmak isteyen özenle seçilmiş diğer üçüncü şahıslara iletebilir.  Söz konusu üçüncü şahısların Kişisel Verileri yalnızca Turkcell’in talimatlarına veya kullanıcıların (varsa) pazarlama tercihlerine uygun olarak kullanmasına izin verilir ve uygulanabilir olduğu ölçüde söz konusu şahıslarla imzalanan veri işleme anlaşmalarına uygun olarak bu bilgileri güvende tutmaları gerekir.
 • Yasal yükümlülükler doğrultusunda adli makamlar, düzenleyici kurumlar ve diğer taraflar: Turkcell’in yasal bir yükümlülük dâhilinde Kişisel Verileri sunmakla yükümlü olduğu ve gerek kendi haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak, yasa dışı faaliyetleri veya sizinle yapmış olduğumuz herhangi bir anlaşmaya ilişkin ihlalleri tespit etmek ve araştırmak adına Kişisel Verileri ifşa etmek zorunda olduğu üçüncü şahıslar.

Turkcell, üçüncü şahıslara Uygulamanın kullanıcıları hakkında toplulaştırılmış istatistiksel veriler ve analizler sağlayabilir. Turkcell, kendisi tarafından ifşa edilmediği sürece, bu şekilde paylaşılan verilerden ilgili kişilerin belirlenebilir kılınamayacağını beyan eder.

Kullanıcılar arasındaki iletişim içeriği veya Keşfet alanındaki üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarıyla yürütülen işlemler izlenmemektedir.

Otomatik çeviri işlevini etkinleştirirseniz, gönderdiğiniz sözcükler Microsoft veya Google olmak üzere üçüncü taraf hizmet sağlayıcısıyla paylaşılacaktır. Turkcell, söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan sorumlu değildir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Uygulamanın kullanıcıları, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarını kullanabilecektir:

•   Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•  Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•  Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,

• Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•  Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,

• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda ifade edilen haklara ek olarak, Uygulamanın kullanıcıları bulundukları konuma bağlı olarak aşağıdaki haklara da sahip olabileceklerdir:

 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi ve bir örneğini talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların söz konusu amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü şahıs alıcıları öğrenme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya sınırlandırılmasını isteme,
 • Veri Koruma Mevzuatında belirtilen şartlara uygun olarak verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kullanıcının rızasına tabi olarak Kişisel Veri işlenen durumlarda veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme,
 • Mümkün olduğu ölçüde Turkcell’e sundukları Kişisel Verilerinin başka bir veri sorumlusuna veya veri ilgili kişinin kendisine yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta aktarmalarını talep etmek,
 • Kişisel Verilerinin işlenmesine itiraz etme,
 • Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemler hakkında Kişisel Verilerin paylaşıldığı üçüncü şahısların bilgilendirilmesini isteme
 • İşlenen Kişisel Verilerin yalnızca otomatik araçlar vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine yasal etkiler yaratan ve kişileri önemli ölçüde olumsuz etkileyen bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kişisel Verilerinizle ilgili olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini veya (varsa) veri taşınabilirliği hakkınızı kullanmak için, lütfen aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümünde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır. Kullanıcılar ayrıca yerel bir veri koruma otoritesine şikâyette bulunma hakkına sahiptir (Hollanda’da: Autoriteit Persoonsgegevens).

Kişisel Verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi alternatif olarak aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

(i) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu (https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/ Hakkimizda/dokuman/pdf/turkcell-kisisel-veri-basvuru-formu.pdf ) cihazınıza indirdikten sonra bu formu elektronik ortamda
doldurun ve kayıtlı elektronik postanız (KEP) üzerinden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr e-posta adresine gönderiniz.

(ii)        Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra formu doldurun ve noter aracılığıyla “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok – Maltepe/İstanbul” adresine gönderin.

Yaş Sınırlaması

Kullanıcılar, Uygulamada Kişisel Verilerini paylaşmak için 16 yaşında veya daha büyük olmalıdır ve 16 yaşından küçük Kullanıcıların Kişisel Verilerini talep etmek, toplamak veya işlemek istenmemektedir. Bazı ülkelerde 13 yaştan az olmamak üzere, farklı bir yaş sınırlaması belirlenmiş olabilir. Böyle bir durumda söz konusu yaşı doldurmanız gerekmektedir. 16 yaşından küçük bir Kullanıcının Kişisel Verilerini yanlışlıkla işlediğimizi düşünüyorsanız, lütfen sunulan iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşın. 16 yaşından küçük herhangi bir kullanıcıya ait Kişisel Verileri yanlışlıkla işlediğimizi tespit edersek, bunları silme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Turkcell, yürürlükteki yasalarca daha uzun bir saklama süresi belirlenmedikçe, verilerin toplama ve/veya işleme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca – en fazla 2 (iki) yıl süreyle- Kişisel Verileri saklayacaktır. Buna, Kullanım Koşullarından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen süre boyunca Kişisel Verilerin saklanması da buna dâhildir. Bir kullanıcı çevrimdışıyken gönderilen iletilerin azami saklama süresi üç hafta olup bu sürenin dolmasının ardından söz konusu mesajlar silinecektir. Turkcell, Kişisel Verilerin mevzuattan doğan yükümlülükler gereği daha uzun süre saklanması gerekmedikçe, Kişisel Verilerin işlenme amacına ilişkin olarak artık işlenmesi gerekli olmadığı anda Kişisel Verileri güvenli bir şekilde siler ve tüm Kişisel Veri alıcılarının aynı yükümlülüğe uymasını sağlar.

Veri Güvenliğine İlişkin Tedbirler

Turkcell Kişisel Verilerinizin güvenliğine özen gösterir ve Kişisel Verilere yetkisiz erişimi ve bunların yasa dışı olarak işlenmesini önlemek için uygun teknik ve idari tedbirleri alır. Kişisel Verileriniz, titizlikle uyguladığımız ve düzenli olarak güncellediğimiz güçlü güvenlik fonksiyonlarımız tarafından korunmaktadır.

Turkcell, bu Politikaya ve/veya yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına aykırı olarak Kullanıcılara ait hiçbir Kişisel Veriyi üçüncü şahıslara aktarmaz. Turkcell, Kişisel Verileri yalnızca bu tür işlemelerin amaçla uyumlu ve hukuka uygun olduğu durumlarda ikincil işleme faaliyeti yürütebilir. Kullanıcılara ait Kişisel Verilerin işbu Politika hükümlerine uygun olarak dış kaynak hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılması halinde, Turkcell bu tür üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının kişisel veriler için Turkcell düzeyinde koruma sağlayabilmesi adına gerekli tedbirleri alacaktır.

Buna karşın Turkcell, Uygulama üzerinden bir linkin sunulduğu üçüncü şahıs uygulamaları için ve Uygulamanın “Keşfet” özelliği kapsamında diğer kullanıcılarla ve/veya üçüncü şahıslarla yürütülen işlemler için -söz konusu uygulamaların Turkcell’in kontrolü altında olmaması koşuluyla- hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Otomatik Karar Verme Kişisel Verileri, kullanıcılar hakkında otomatik sistemler vasıtasıyla karar vermek için işlenmez.

Bu Politikaya İlişkin Değişiklikler

Turkcell, Veri Koruma Mevzuatında herhangi bir değişiklik/güncelleme olması durumunda, işbu Politikanın hükümlerini güncelleyecek ve değiştirecektir. Böylesi bir durumda, güncellenen Politika Uygulama aracılığıyla yayımlanarak dikkatinize sunulacaktır. Turkcell tarafından Politikada yapılan güncellemeler ve değişiklikler Uygulamada yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Bizimle İletişime Geçin

İşbu Politika ile ilgili sorularınız, yorumlarınız ve istekleriniz Turkcell’e info@bip.com adresi üzerinden e-posta yoluyla veya aşağıdaki e-posta veya posta adreslerine yazılı olarak gönderilebilir:

Veri Koruma Görevlisi
dpo@turkcell.com.tr

Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20/36 Küçükyalı Ofispark Maltepe/ İstanbul Türkiye

Çerezler